Chương trình mua nhiều giảm nhiều đồng hồ Julius

Chương trình MUA NHIỀU GIẢM NHIỀU áp dụng cho khách hàng mua nhiều sản phẩm cho một hóa đơn.

Cụ thể chương trình như sau:

– Khách được GIẢM 15% cho sản phẩm thứ 2.

– Khách được GIẢM 20% cho sản phẩm thứ 3.

– Khách được GIẢM 25% cho sản phẩm thứ 4.

– Khách được GIẢM 30% cho sản phẩm thứ 5 trở đi.

LƯU Ý:

– Chương trình chỉ áp dụng khi khách mua nhiều sản phẩm cho một hóa đơn.

– Giá căn cứ để giảm chính là giá niêm yết sản phẩm, là giá trước sale đối với các sản phẩm đang sale.

– Áp dụng từ thang giá sản phẩm từ cao xuống thấp

– Chỉ áp dụng đồng hồ không áp dụng phụ kiện

=> Xem toàn bộ đồng hồ Julius

Thám khảo thêm những bài viết khác của đồng hồ Julius:

Gọi ngay: 0906850650